University Staff

Current staff of the Department of Microbiology

Clinical Professor

Prof. To, Kelvin Kai-Wang (Department Chairperson)

Prof. Yuen, Kwok-Yung (Chair of Infectious Diseases)

Professor

Prof. Chen, Zhiwei (Chair Professor)

Prof. Chen, Honglin

Clinical Associate Professor

Dr Chan, Jasper Fuk-Woo

Dr Ho, Pak-Leung

Dr Wong, Sai Yin Samson

Associate Professor

Dr Kao, Richard Yi-Tsun

Dr Kok, Raven Kin-Hang

Dr Yeung, Man Lung Philip

Clinical Assistant Professor

Dr Li, Xin

Dr Sridhar, Siddharth

Assistant Professor

Dr Chu, Hin

Dr Yuan, Shuofeng

Dr Zhou, Jie Jane

Research Assistant Professor

Dr Gao, Peng

Dr Li, Cun

Dr Shuai, Huiping Vivian

Dr Tan, Zhiwu

Dr Zhao, Hanjun

Dr Zhou, Runhong

Scientific Officer

Dr Li, Kenneth Sze Ming

Dr Liu, LI

Dr Mok, Bobo Wing Yee

Dr Wang, Pui

Dr Zhang, Anna Jinxia

Administrative Assistant II

Miss Chan, Si Man Sherman

IT Support

Mr Teng, Garic